Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Ostatnie 20 lat to okres szybkiego rozwoju motoryzacji w Polsce. Ilość rejestrowanych pojazdów stale rośnie i dawno już przekroczyła liczbę 20 milionów samochodów, autobusów i aut ciężarowych jeżdżących po polskich drogach. Tymczasem, co łatwo zauważyć, długość autostrad i dróg ekspresowych rośnie znacznie wolniej niż liczba pojazdów. Łatwiej więc o wypadek, którego skutki bywają nie tylko tragiczne, ale też bardzo kosztowne.

Jest jednak i dobra wiadomość: wypadki komunikacyjne i odszkodowania z tego tytułu to „specjalność” Polskiego Instytutu Odszkodowań.

Polski Instytut Odszkodowań pomaga uzyskać świadczenia odszkodowawcze od sprawców wypadków komunikacyjnych i ich ubezpieczycieli.

PIO wspiera poszkodowanych w uzyskaniu następujących rodzajów odszkodowań i tzw. zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych:

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
wyrównanie utraconego dochodu,
zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
w przypadku niezdolności do pracy – renta wyrównująca utratę dochodów,
w przypadku tzw. zwiększonych potrzeb – zwrot wydatków.
W przypadku gdy główny poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego poniósł śmierć na miejscu lub w wyniku doznanych obrażeń Polski Instytut Odszkodowawczy może reprezentować bliskich poszkodowanego w postępowaniu o:

jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonka, dzieci, rodziców;
zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z ww. uprawnionych;
zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka itp.).
PIO pomoże również w uzyskaniu odszkodowania z tytułu strat materialnych poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego tj.

zwrotu kosztów naprawy pojazdu,
zwrotu kosztów holowania,
zwrotu kosztów parkowania,
a w uzasadnionych przypadkach także zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Darmowa analiza zasadności odszkodowania. Telefon : 660-66-77-03