ODSZKODOWANIE za:

Oferta Polskiego Instytutu Odszkodowań

Nasi KLIENCI to POSZKODOWANI:

w wypadkach komunikacyjnych (kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści, którzy sami nie byli sprawcami wypadku),
w wypadkach podczas prowadzenia prac rolnych,
w wypadkach przy pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca oraz Poszkodowani z powodu chorób zawodowych.
Nasi KLIENCI to również POSZKODOWANI:

w wyniku błędu medycznego,
w wyniku prowadzenia prac górniczych, budowlanych, archeologicznych i związanych z pozyskiwaniem surowców budowlanych itp.,
w wyniku poślizgnięcia na śliskiej lub wyboistej nawierzchni lub upadku z niezabezpieczonych prawidłowo schodów, pochylni, balkonów itp.,
w wyniku odpadnięcia części budynków lub instalacji, konarów drzew, słupów energetycznych itp.,
w wyniku posadowienia na działkach budowlanych lub siedliskowych: słupów elektrycznych, linii przesyłowych, gazociągów, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, światłowodów, itp. (bez zgody właściciela nieruchomości),
w wyniku utraty lub zniszczenia mienia, w okolicznościach, za które sami Poszkodowani nie ponoszą winy,
w wyniku niekorzystnego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, dotyczącego np. wysokości odszkodowania,
w wyniku pobrania przez Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie opłat likwidacyjnych lub świadczeń wykupu.
Nasi KLIENCI to również BLISCY:

tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, a nie byli ich sprawcami.